Nabídka partnerské hry byla ukončena k 30.6.2023

(zakoupené licence budou provozovány po celou dobu jejich platnosti do 30.6.2024)